SRDCE

Když máme v našem těle srdce, 
bez kterého nemůže žádný být.
Proto si naše srdce opatrujme, 
bychom na tom světě mohli žít.

když vedeme špatný život,
naše srdce přece krvácí.
Jeho činnost ztrácí tlukot, 
životy nám všem někdy naše srdce utrácí.

Proto všichni chraňme naše srdce,
je to velký dar od Boha.
Bychom na tom světě krásně všichni byli,
než nás Bůh zavolá. 

Břetislav Jurníček st.