Myslíme si, že v těchto dnech již hodně o dalším způsobu rozšíření nebo naopak utlumení nákazy rozhoduje zodpovědnost nás všech, kterých se nařízení týkají. Bohužel český člověk již není zvyklý doslovně poslouchat a hlavně dodržovat vydaná nařízení a proto jsme toho názoru, že by se mohla vydat další možná nařízení:

  • Zrušení pendlerů
  • Zdravotní sestry a doktory, kteří jsou dnes zaměstnáni v zahraničí, kam každodenně dojíždějí, zaměstnat v našich nemocnicích, kde je stále nedostatek odborného personálu a při vládním mimořádném stavu se toto musí respektovat
  • U těch, kteří jsou nakažení a mají tzv. domácí karanténu provádět namátkové kontroly a při zjištění jejich nepřítomnosti postupovat ve stejném duchu, jak je to při zjištění závad u nemocných pracujících při jejich domácím léčení  
  • Provádět namátkové kontroly dodržování vydaných nařízení u různých menších subjektů jako jsou např. biliárové kluby, posilovny, relaxační centra, bazény, menší sportovní zařízení, kluby, restaurace atd. Při zjištění závad toto zveřejňovat při svých pravidelných brífincích
  • Provádět kontroly dodržování neshlukování na veřejných prostranstvích, v parcích atd., kde je někdy možno vidět hloučky osob popíjejících a debatujících při lahvince vína nebo piva a i toto trestat

Víme, že nejste stejně jako já i ostatní přítelem nějakých restriktivních opatření, ale někdy, a to za současného vážného stavu, je to zapotřebí. Je možné se zamyslet i nad případnými dalšími opatřeními jako jsou chataři a jejich pendlování při zlepšeném počasí, nebo i nad uzávěrkou silně nakažených regionů nebo měst jejich uzavřením. V každém případě Vám ještě jednou děkujeme za vše, co děláte bez ohledu na svůj čas pro všechny občany České republiky.  

 

Autoři textu: Mgr. Antonín Dušek a Ing. Richard Beneš