Abychom mohli za klienty převážně z řad seniorů docházet a pomáhat jim, potřebujeme dostatečné množství roušek i rukavic. Nezbytností je i vybavit se štíty a brýlemi. Mnohé klienty osobní asistentky krmí, pomáhají jim s osobní hygienou, při činnosti s nimi musí komunikovat. Zajištění obličejových štítů se zdálo jako velký problém a byla ohrožena péče o ty nejzranitelnější. Ale i tady se ukázalo, že problémy jsou řešitelné. Musí se však o nich mluvit s lidmi, kteří naslouchají a dovedou si poradit.

CHYBĚLY OCHRANNÉ ŠTÍTY
Jedna z našich pracovnic v přímé obslužné péči, paní Natálie Morávková, náš problém tlumočila paní náměstkyni primátora statutárního města Prostějov, paní Ing. Miladě Sokolové. Té se ve spolupráci s Ing. Tomášem Láznou štíty velmi rychle podařilo zajistit. Pan Ing. Lázna nám je dopravil na pobočku na ulici Polišenského. A osobní asistentky je ihned mohly začít používat v terénu při práci s klienty.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem organizace Podané ruce - osobní asistence i jménem svým moc děkuji za ochotu i rychlost s jakou byl problém vyřešen. V dnešní epidemiologicky náročné době si spolupráce ceníme opravdu hodně.

ASISTENTKY - ŽENY V PRVNÍ LINII
Osobní asistentky naší organizace jsou ženy v první linii. Díky jejich profesionálnímu i lidskému přístupu ke klientům je po celou dobu pandemie péče o potřebné zajištěna. Ale neméně důležité je to, že spolupráce s představiteli statutárního města Prostějov již několik let velmi dobře funguje. Letos to je významná dotační podpora osobní asistence, za kterou děkujeme zastupitelům města v čele s primátorem panem Mgr. Františkem Jurou, náměstkyním primátora paní RNDr. Aleně Raškové i paní Ing. Miladě Sokolové.

Bude určitě zanedlouho lépe. Je však skvělé, že se i díky vypjaté době dovídáme, že všude žijí úžasní a obětaví lidé. Ti v první linii i ti, kteří bezchybně zajišťují chod města. Děkuji představitelům statutárního města Prostějov i osobním asistentkám Podaných rukou v čele s jejich vedoucí paní Mgr. Evou Procházkovou, Ph.D.                    

 

Autorka textu: Helena Fejkusová, ředitelka organizace Podané ruce - osobní asistence