V severozápadním cípu prostějovského okresu se nachází obec Horní Štěpánov. Spolu s osadami Pohora a Nové Sady leží v Olomouckém kraji, v severní části Drahanské vrchoviny. Spadá do mikroregionu Konicko a od města Konice leží jihozápadním směrem.

Jednou z dominant této vesnice je farní kostel sv. Vavřince s dochovalým středověkým jádrem. Byl postavený ve středu obce v roce 1712, v roce 1798 nahradila původní prkenný strop cihlová klenba. V tomto kostele se doposud zachoval původní zvon zvaný umíráček.

Na Štěpánov dříve vedla velmi frekventovaná autobusová doprava z Jevíčka. Vzpomínám ze svého dětství, že vždy v neděli o pouti svatého Vavřince se vracela štěpánovská rodačka paní Antonie z naší vesnice Nový Dvůr tímto autobusem, tedy „večerní sedmičkou“ a vždy neopomněla uvést, že večer už je žel chladno…

Jako vzpomínku jsem sepsal tuto říkačku:
Svátek má Vavřinec,
vždyť už je dávno srpenec.
Svatá Anna ho již předběhla
a chladem z rána nás doběhla.
Za Vavřince se již brzy stmívá
a i po ránu více rosy zbývá.

Pavel Kyselák, rodák z Jevíčska