Tož vité, náš Albiko

Tož vité, milé Albiko, na tem božim světě a ať Tě furt SLÓŽI, jak se řiká ho nás doma na Moravě. 

No ja, sotvá ses narodil a votevřel svoje krásny vočečka po dědovi, ož máš hned vo čem přeméšlet: Kam se dál vedáš, za keréma horama, vodama a lesama nandeš to svoje pravy pozemsky štěsti.

Ale eště předtim se mosiš rozhodnót, do keryho drohyho duchodovyho piliřa vlezeš e zda si dáš e to doplňkovy penzijni pojištěni, take se pak mosiš přehláset na sociálko, zdravotko, k berňáko…

No, eště že ta Tvoja rodná mama tomo všeckymo pořádně rozomi, tak to máš dobry, vona Tě nejen nakrmi, vekópe, vepere…, ale e teto všecke hóředni věce Tě pomuže veřidit. No a Tvuj tata ji jak be smet take pomuže. Kdež se ledi majó rádi, de pak všecko jako po másle, jak řikával muj dědóšek Pepiš z maminé strane a náš pan falář to take decky potvrzoval.

Tož milé Albiko, Tobě samymo e Tvém milém rodičum přejo hodně zdravička e toho Božiho požehnáni. Take dófám, že jako menovcovi Tě v tem hypermárkyto dajó pořádnó slevo, až tam pudeš aji s mamó nakópit.

A Albiko, te kluko jeden chlapácké, abech nezapomněl, ož sem Tě včerá v noce, abe mě nikdo nehoviděl, zakopal na našé zehradě malé demižónek právě vepálené a ešče teda skoré slivovice z letošniho roko. Ale mosim si to misto pořádně voznačet, až bodeš velké, abe sme to nemosele spolo hledat a překopávat celó našo velkó zehrado.

Tvuj stréček Metud z Morave

Autor: Pavel Kyselák

Představení autora:
Ing. Pavel Kyselák pochází z Moravy, ale trvale žije v Praze, kde také vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracoval jako ekonom se zaměřením na mezinárodní zdaňování.

Od útlého mládí se věnuje psaní. Na základní škole byl "šéfredaktorem" třídního časopisu Husí kravata aneb Večerní Jaroměřice. Své literární příspěvky otiskuje v místních i celostátních novinách a časopisech. Přispívá rovněž i do Českého rozhlasu. V rámci unikátní výstavy, kterou v roce 2019 pod názvem Náš listopad 89 pořádala Univerzita Karlova, byla zařazena i jeho fotografie z roku 1989.

Dosud vydal dvě knihy pod názvy: Čmikání na bráchu a Bráchova krapalice, a také několik brožur. V uvedených knihách i dalším tisku uvádí vybrané fejetony a statě ve své rodné malohanáčtině, tedy z kraje okolo Jevíčka. V tomto směru spolupracuje s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Z hlediska své odborné problematiky v oblasti mezinárodního zdaňování publikoval odborné články v několika časopisech s právním a daňovým zaměřením včetně internetových portálů.