„Tož, jakpak se Vám daři, tetičko?“
„No co, jak be se dařelo, celé ževot sem jenom dřela a teď mám z teho pár koron duchodo. Ja, stoji to za… “ (Rozmilé čtenářke e mili čtenáři prominó, ale slovo, kery tetička tak rozšafně a s choťó veřkla, je rozhodně nepublikovatelny.)

„No ja, ale žejete v pěknym městečko a na nezkaženym vzdocho.“
„Ja bať, to je sice hezky, ale teho se toze nenajim.“ (Pravda, prostořeká tetička to dořekla trocho jinačim slovem.)

„Ale všecke hospode só ho vás pořád votevřeny a ten nové penymárkyt fungoje jedna báseň, né?“
„No ja, máš recht, ale dež mně to dochtoři zakázale.“

„Ale copak Vám tetičko vlastně zakázale?
„No co be. Přece piti alkoholo, te chetrá trombero nafókaná.“

„Tož co bodete teda dělat?“
„No co bech dělala, já chodera jedna. Bodo sedět, děkovat a pomalo vodcházet.“

„Ale kampak beste tetičko vodcházela?“
„No kam bech jednó asi šla, te zvědavá harmaro. Přeci z Jevička do nebička. Takovy spojeni bohožel eště nikdo nezrošel.“

P.S. Naša tetička z Jevička je pěkné fištrón a k temo všema mastma mazaná. A tak orčetě bode dlóho na světě. S tém svém tmavém homorem nám parafrázovala odborářskó akco našéch dochtoru: Děkojeme. Vodcházime! Belo to v roko 2011. Pamatojete to eště, ledičke?

Autor textu: Pavel Kyselák 

Představení autora:
Ing. Pavel Kyselák pochází z Moravy, ale trvale žije v Praze, kde také vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracoval jako ekonom se zaměřením na mezinárodní zdaňování.

Od útlého mládí se věnuje psaní. Na základní škole byl "šéfredaktorem" třídního časopisu Husí kravata aneb Večerní Jaroměřice. Své literární příspěvky otiskuje v místních i celostátních novinách a časopisech. Přispívá rovněž i do Českého rozhlasu. V rámci unikátní výstavy, kterou v roce 2019 pod názvem Náš listopad 89 pořádala Univerzita Karlova, byla zařazena i jeho fotografie z roku 1989.

Dosud vydal dvě knihy pod názvy: Čmikání na bráchu a Bráchova krapalice, a také několik brožur. V uvedených knihách i dalším tisku uvádí vybrané fejetony a statě ve své rodné malohanáčtině, tedy z kraje okolo Jevíčka. V tomto směru spolupracuje s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Z hlediska své odborné problematiky v oblasti mezinárodního zdaňování publikoval odborné články v několika časopisech s právním a daňovým zaměřením včetně internetových portálů.