Tento půst ukončil až prostějovský smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum, aby se se stovkami svých příznivců již po sedmé hudebně ohlédl za vánoční dobou.

Schola Cantorum se svým „šéfdirigentem“ Petrem Kolařem již tradičně s orchestrem brněnské Katedrály sv. Petra a Pavla a sólisty Veronikou Zaplatilovou, Kristýnou Saňkovou, Petrem Levíčkem a Janem Vaculíkem, nabídla v sobotním podvečeru, 11. ledna, posluchačům hudební „procházku“ vánoční dobou.

Nejprve Petr Kolař předvedl mistrovsky svoji varhanní improvizaci na nově opravené chrámové varhany a poté byly uvedeny vánoční skladby Adeste Fideles, koleda Krásná Panna či anglická koleda O, holy night s výborným sólem Veroniky Zaplatilové. Ještě před hlavním bodem koncertu – vystoupením Scholy Cantorum, zazněl zpěv Tří králů od Diabeliho v podání Petra Kolaře, Petra Slouky a Jana Vaculíka.

Následovalo profesionálně odzpívané Lukášovo evangelium v podání jáhna Josefa Hováta, které se čte při Půlnoční Bohoslužbě.

Poté se již všichni přítomní zaposlouchali do krásných tónů a děje nejznámější mše J. J. Ryby - „Hej Mistře“. Bylo velice příjemné si vyslechnout před každou částí mše také komentář, jak skladatel jednotlivé části komponoval. Po závěrečné části začínající mohutným sborem „S radostí, s plesáním“ vypukly nadšené ovace publika, včetně „standing ovation“.

Krásným bodem koncertu bylo i slavnostní uvedení do pomyslné síně slávy Scholy Cantorum nejstaršího a nejdéle zpívajícího člena sboru, pana Jana Závodského, který stál u zrodu Scholy Cantorum před více než 40 lety.

Na závěr koncertu byly uvedeny známé koledy, které si spolu s orchestrem a sborem nadšeně zazpívali všichni návštěvníci.

Nezbývá než poděkovat sboru, orchestru a sólistům za krásný hudební zážitek, kterým jsme mohli slavnostně zakončit krásné vánoční období. Také děkujeme farnosti kostela Povýšení Svatého Kříže za umožnění tohoto koncertu.

Věříme, že ohlašovaná derniéra Scholy Cantorum byla jen posilvestrovskou "fake news", a můžeme se těšit na v pořadí již VIII. Povánoční hudební ohlédnutí v nadcházejícím roce 2021.

Alena a Václav Adamovi