Návštěva proběhla při příležitosti oslav Dne státní nezávislosti. Letos uplynulo již 104 let, kdy 11. listopadu 1918 došlo k vyhlášení nezávislosti Polska.

V pátek 11. listopadu se delegace zúčastnila mše svaté „Za vlast“ a poté veřejných oslav Dne státní nezávislosti u pomníku generála J. Dabrowskiego, kde uctila tento státní svátek položením věnce.

Po ukončení oslav následoval společný oběd zástupců partnerských měst Muttenz (Švýcarsko) a Prostějova spolu s vedením města a okresu Šroda Wielkopolska.

Zatímco pěvecký sbor po obědě zahájil nezbytné přípravy na večerní koncert, šachisté využili volno k prohlídce města.

V 18 hodin byl zahájen slavnostní koncert u příležitosti svátku Státní nezávislosti Polska v prostorách auly šredské Akademie sociálních a hospodářských věd „WASE“.

Sbírku  Mezičas pokřtila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová společně s ředitelem knihovny Alešem Procházkou, uprostřed autorka, vlevo nakladatel.
V prostějovské knihovně proběhl křest básnické sbírky Mezičas Anežky Holubové

Koncert byl určen publiku skládajícímu se ze zastupitelů okresu Šroda Wlkp., města Šroda Wlkp., zástupců obcí okresu, členů zahraničních delegací z Prostějova a švýcarské obce Muttenz.

Celý slavnostní večer byl zahájen polskou státní hymnou.

Poté všechny přítomné pozdravil starosta okresu Šroda Wlkp. p. Ernest Iwanczuk, prezidentka obce Muttenz-Francizka Stadelmann Meyer, velvyslankyně Polska ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku p. Kozlowska a velvyslanec Švýcarska v Polsku p. Matthias Dettling.

Obchodní akademie v Prostějově pomáhá.
Prostějovská 'obchodka' rozkvetla vánočními hvězdami

Následně byla podepsána Smlouva o vzájemné partnerské spolupráci mezi obcí Muttenz a okresem Šroda Wlkp.

Program pokračoval koncertem sboru Nota Bene Prostějov pod vedením sbormistryně Anny Králové.

Hudební doprovod zajistily na klavír Tereza Boháčová, na housle Jitka Vránová a na klarinet Anežka Králová.

Gospelové melodie ozdobil svými sóly Jan „Johny“ Lehký.

Houby ještě rostou, ale už je spálil mráz.
Houby ještě rostou. Ale už je spálil mráz

Během večera zazněly písně duchovní, Moravské dvojzpěvy od A. Dvořáka, písně od souboru Hradišťan a moderní gospelové melodie.

Sbor si svým výkonem zcela získal srdce posluchačů, kteří ho v závěru ocenili dlouhotrvajícím, neutuchajícím potleskem ve stoje.

Členové sboru vytvořili posluchačům jedinečný kulturní zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Byla to krásná závěrečná tečka oslav.

V sobotu 12.listopadu přišli na řadu šachisté klubu SK Rošáda.

V rámci oslav proběhl v tělocvičně šredské Akademie (WASE) otevřený mezinárodní šachový turnaj o Pohár rektora WASE hraný tempem 2 x 15 min. na 9 kol.

Mladí zahrádkáři.
Co dělali prostějovští zahrádkáři v roce 2022? Věnovali se také dětem a mládeži

Turnaje se zúčastnilo celkem 49 šachistů z Polska, Švýcarska a Česka. Naše město mělo v turnaji 5 zástupců, které před zahájením turnaje přijela podpořit oficiální delegace města Prostějova tvořená 1. náměstkyní primátora Miladou Sokolovou a radním Janem Zatloukalem.

Po téměř šesti hodinách korektních bojů za šachovnicemi vzešlo konečné pořadí, kde si naši borci vedli mimořádně dobře a získali hned dvě místa na stupních vítězů.

Studenti Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově se přihlásili do projektu Záložka do knihy spojuje školy.
Studenti Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově podporují čtení

Závěrečného vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům turnaje se ujal ředitel turnaje pan Biernat Boguslav spolu s paní Miladou Sokolovou.

Konečné pořadí a umístění našich hráčů.
1. Adamčík Martin
2. Owczarzak Adam
3. Brácha Pavel
12. Vaculka Pavel
16. Kment Michal
36. Hampl Martin

Zatímco šachisté bojovali v turnaji o co nejlepší umístění, členky sboru Nota Bene Prostějov spolu se zástupci města navštívily zemanské sídlo - Muzeum šrodské oblasti - „Dworek Koszuty“.

Po návratu z muzea se zúčastnily společného oběda za přítomnosti starosty okresu pana Ernesta Iwaňczuka.

Poté zahájily přípravy na večerní koncert.

Mapka.
Rychlé šípy v Prostějově: hledejte, fotografujte, kreslete, pište!

Večerní koncert sboru Nota Bene Prostějov se konal v překrásných prostorách Malé Baziliky v rámci sobotní mše svaté a pokračoval i po jejím zakončení.

Koncert v Malé Bazilice

Zhruba hodinu a půl trvající koncert, ve kterém zazněly duchovní písně, Moravské dvojzpěvy od A. Dvořáka, písně od souboru Hradišťan a moderní gospelové melodie, byl zakončen přidáním dvou písní, které si velkým aplausem vynutili posluchači tohoto jedinečného zážitku. Nádherný večer.

V neděli 13. listopadu, v den odjezdu, došlo k poslednímu společnému setkání delegace sboru Nota Bene Prostějov a šachistů SK Rošáda se zástupci vedení šredského okresu a Prezídia okresní rady v hotelu Wielkopolanka, při kterém došlo ke zhodnocení průběhu návštěvy delegace.

Prostějovské Rebelky uzamkly vodu.
Prostějovské Rebelky uzamkly vodu. Letošní sezona pro ně skončila

Z obou stran zaznělo velké poděkování hlavní organizátorce, průvodkyni a tlumočnici v jedné osobě, paní Dáše Nowakové ze Šrody Wlkp., která vše bezchybně zorganizovala a po celou dobu pobytu se o naši delegaci úžasně starala.

Velké poděkování patří též i paní Jindřišce Šafránové ze sboru Nota Bene Prostějov a panu Pavlu Navrátilovi, předsedovi šachistů SK Rošáda, kteří se nemalou vahou podíleli na přípravách a zajištění zdárného průběhu celé akce.

Mimořádné poděkování za skvělou reprezentaci města Prostějov si zaslouží pěvecký sbor Nota Bene Prostějov. Nasadil laťku velmi, velmi vysoko.

Beskydské Pustevny a Radhošť zasypal sníh.
OBRAZEM: Zima udeřila na Pustevnách a Radhošti, teď už nahoru po trávě nedojdete

Poděkování patří i šachistům, kteří svými výsledky velmi dobře reprezentovali město Prostějov.

Velký dík i představitelům obou partnerských měst, bez jejichž podpory by k tomuto setkání nedošlo.

Děkujeme polským přátelům za jejich milé přijetí a těšíme se v příštím roce na společné setkání v Prostějově.

Akce proběhla pod záštitou Statutárního města Prostějov. SK Rošáda Prostějov i Nota Bene Prostějov tímto jeho představitelům děkují.

Pavel Brácha,
za SK Rošáda Prostějov
Eva Čmelová a Kateřina Albrechtová
za Nota Bene Prostějov

Už se to blíží. První adventní neděle letos připadá na 27. listopadu.
KVÍZ: Už se to blíží. Jak dobře znáte naše adventní a vánoční zvyky a tradice?
Lánský vrch láká na turistickou kuriozitu
FOTO: Ze Žulové na Lánský vrch za posezením s obry. Podívejte se na tu parádu