Naše přání, aby Český den proti rakovině v letošním roce neprobíhal již v prostředí pandemie, se nesplnilo. Ale i tak úkoly s ním spojené se nám podařilo zajistit.

To, že kytičkový den byl stejně jako loni přesunut na konec září, jsme nepovažovaly za velký problém. Vždyť měsíček lékařský, jehož kvítek je logem Českého dne proti rakovině, kvete od jara až do podzimu.

Proč by kvítek nemohl zdobit oděvy občanů stejně jako loni i letos na podzim?

Zabezpečení sbírky probíhalo elektronicky či přes telefon. Kytičky si členky vyzvedly na zářijové členské schůzi resp. individuálně.

Prostějovské Rebelky.
FOTO: Parádní úspěch! Prostějovské Rebelky jsou stříbrné

Ve dnech 29. a 30. září se naše děvčata, podporovaná studentkami Gymnázia Olomouc - Hejčín, přáteli i příbuznými, vydala s kytičkami do ulic, náměstí a jiných prostranství Olomouce.

Bylo je možné potkat mj. na hlavním nádraží, v Globusu, v Centru Haná, v podnicích a institucích jako na krajském úřadě, magistrátu, a.s Gemo, Celní správě, ve Fakultní nemocnici, MŠ Wolkerova,…

Kytičky od našich členek si mohli zakoupit i občané Šternberka, Litovle, Tovačova, Věrovan, Bystrovan, Velkého Týnce, Bělkovic. Přispěli i příbuzní a přátelé.

Do jubilejní 25. sbírky Ligy proti rakovině se zapojilo 58 našich členek. Prodáno bylo 3100 kytiček. Na sbírku přispěl náš klub 69 668 korunami.

Září bylo na houby poměrně bohaté a příjemné počasí lákalo houbaře do lesů.
Rostou. Podzim přeje houbaření. Po liškách a kozácích přišly na řadu václavky

Naděnka Krönerová (vlevo) a Emilka Strejčková na Horním náměstí.Naděnka Krönerová (vlevo) a Emilka Strejčková na Horním náměstí.Zdroj: Se souhlasem Věry KratochvílovéVyzdvihnout je potřeba aktivita těch členek, které se na výsledku podílely nejvíce. Dvanáct prodalo resp. zajistilo prodej 100 a více kvítků.

Premiantkou je Miluška Šebestová, která zanedlouho oslaví osmdesáté narozeniny. Prodala především cestujícím na hlavním nádraží 400 kytiček.

Následují Liduška Kleislová s 300, Darja Lešanovská s 205 a Maruška Nezhybová s 200 kytičkami. Nemohu zapomenout na Naděnku Krönerovou, která ve svých osmdesáti dvou letech prodala v centru Olomouce 100 kvítků.

Poděkování patří také studentkám Gymnázia Hejčín i vedení školy, které je uvolnilo, dále Domovu pro seniory v Tovačově i již výše jmenovaným a dalším podnikům a institucím za součinnost.

Lidé, kteří milují nostalgii a retro ohlížení, vzpomínají na minulé časy prostřednictvém sociálních sítí.
Retro. Hráli jste piškvorky, sbírali céčka a milovali želé? Vzpomínejte s námi

Ceníme si pobočky Pošty Olomouc 8 na Horním náměstí a jejich pracovnic, které ochotně a bez prodlev zajišťovaly přebírání výtěžků z prodeje kytiček a jejich odeslání na účet Ligy proti rakovině.

Vzornou přípravu a organizaci sbírky zajistila Boženka Filipová nemalé pomoci Emilky Strejčkové,

Věřím, že je možné říci, že náš klub svými výsledky přispěl k naplnění cíle sbírky a tím k vytvoření podmínek, aby Liga mohla plnit své poslání.

Věra Kratochvílová,
Onko klub Slunečnice Olomouc

Podzimní procházka.
Radost? No to je přece jasné: Že ještě vůbec žiju!