Po ukončení hry jsme s účastníky probrali zážitky ze hry a jsme rádi, že všichni účastníci dokončili hru bez vážných komplikací a došli pro zaslouženou odměnu. Z těchto zkušeností a podkladů chceme čerpat a vytvořit oficiální verzi hry přístupné široké veřejnosti. Zkušební verze je zatím volně ke stažení na stránkách www.spoleksmrzice.cz. Stačí si vytisknout herní plánek a můžete se také zúčastnit, s chutí do toho.

Spolek usiluje o to, aby si místní i turisté začaly více všímat svého okolí, a aby v nich byl podpořen zájem o historii. Při hře se například dozvíte, která budova ve Smržicích je nejstarší nebo v čem vynikal smržický rodák Jakub Kréza.

V průběhu odpoledne byl pro zájem příchozích osloven pan prof. Ing. Aleš Lebeda, který nám stručně přiblížil historii obce a vyzdvihl významná historická místa. Děkujeme za pěknou přednášku a zajímavé informace.

Dále jsme se pak věnovali zábavě, kterou skvěle doplnila country muzika STS - Chvojkovice Brod. Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita.

Další akcí Spolku rodičů Smržice z.s. je Putování za Podzimníčkem - 3.10. od 15 hodin v parku sv. Jana Nepomuckého ve Smržicích. Přijďte na hravou podzimní vycházku, s tvořením, opékáním špekáčků a ochutnávkou podzimních plodů.

Autorka textu: Pavla Slezáčková