Na webových stránkách občanského sdružení Zelené srdce najdete desítky památek, které nikdo léta neudržuje a čekají na dobrovolníky, kteří jim zase vdechnou život. Zrezivělé kříže, kapličky bez střechy, rozpadnutá Boží muka. Jsme rádi, že žádná památka z naší obce v podobném stavu nikdy neskončila.

Na drobné památky se v naší obci pamatovalo vždy. A tak máme dochovanou pannu Marii s Ježíškem na křižovatce na Vitčice, kříž u kapličky v Dlouhé Vsi, nebo obelisk s Kristovou hlavou u farmy Agrispolu. Některé památky ještě na opravu čekají. V budoucnu bychom chtěli zrestaurovat sochu sv. Floriána, která je zapsanou kulturní památkou, kříž v Dražkách by si také zasloužil údržbu stejně jako socha sv. Valentýna a kamenný kříž před kostelem. Snažíme se každý rok podat jednu žádost o dotaci na opravu některé z památek.

Žehnání nově zrestaurovaného kříže ve VrchoslavicíchŽehnání nově zrestaurovaného kříže ve VrchoslavicíchZdroj: se souhlasem obce Vrchoslavice

O KŘÍŽI
Ve středu 22. července loňského roku byl kříž ve Vrchoslavicích demontován a odvezen do restaurátorské dílny pana Doupala. Kříž byl vybudován na místě dřevěného kříže nákladem manželů Bartoškových z Dlouhé Vsi čp. 6 a 7. září 1913 jej vysvětil farář P. František Hála. Kříž chrání obec před hromobitím a krupobitím.

Nově zrestaurovaný byl slavnostně posvěcen v sobotu 12. června p. Tomášem Stroganem. 

Lípu u tohoto kříže zasadil zahradník Antonín Sázel za II. světové války v roce 1943 na počest návratu medika Aloise Svozílka z totálního nasazení. Sám byl poté zatčen gestapem za šíření ilegálních letáků a další zakázanou činnost. I on se po 18 měsících věznění a pobytu k koncentračním táboře, s podlomeným zdravím vrátil. Lípa na konci obce tak je i symbolem svobody našich občanů.

Tento kříž byl opraven díky dotačnímu titulu Údržba a obnova venkovských prvků, vypsaném Ministerstvem zemědělství. To na opravu přispělo částkou 113 tisíc korun. Zbylých 49 tisíc korun pak hradila obec. Kříž má nejen nový kabát, ale i zpevněný podstavec a nové základy. Byla doplněna horní část kříže, která už léta chyběla.

Nezapomínáme ani na zeleň. Na podzim se v rozích parcely, na které kříž stojí, vysázely dva jedlé kaštany. Jednou tak bude kříž stát ve stínu košatého stromu a naši potomci si ani neuvědomí, že to tak není od jakživa.

Nápis na kříži:
Přistup rolniče sem blíže,
když v potu tváře pracuješ.

Pozdrav svého spasitele,
když vůkol kříže putuješ.

Adéla Palíšková