Poslední březnový večer bylo v prostějovském ICM opravdu velmi rušno – mezi dětmi, které chtěly v jeho prostorách na Cyrilometodějském gymnáziu strávit tajemnou Noc s Andersenem, se objevil také malý černý mravenec s červeným šátkem kolem krku, který všechno opraví a každému poradí.

Nejprve se s dětmi pořádně seznámil a představil jim i své hmyzí kamarády, podělil se o přichystanou večeři, a pak se dal do práce – pomohl tuhle, přiskočil támhle… a u vší té práce si úplně zničil svůj slavný šátek! A protože malíř Ondřej Sekora zapomněl, jak ho kdysi namaloval, musely se do toho vložit děti.

„Pro děti jsme připravili zajímavé úkoly podle hmyzích postav – tak třeba v dílně U škvora si vyzkoušely práci s nářadím a vyrobily si ptačí budky a dřevěné dekorace z polotovarů, které nám pro akci věnovala Pila Javořice ze Ptení,“ řekl Marek Bartoník, pracovník Střediska volného času OÁZA, se kterým ICM na akci spolupracuje.

„Hovnivál zase dětem zapůjčil svou kuličku a připravil pro ně překážkovou dráhu, včelka požádala o pomoc s opilováním květin a vážka vyzkoušela, jak jsou nocležníci schopni spolupracovat a pomáhat si,“ doplnil.

Za splnění úkolů děti dostávaly puntíky s obrázky, kterými pak vyzdobily Ferdův nový šátek a získaly zaslouženou odměnu.

Po noční svačince už byla znát únava, ale i tak jsme se pustili se do dalších her a tvoření. „Někdo si vybral skládání z korálků, někdo maloval záložky nebo hrál deskové hry,“ přiblížila pokračování večerního programu Anna Müllerová, vedoucí ICM Prostějov.

Kolem půlnoci pak nastal čas pohádek, nejprve těch animovaných a potom také čtených, ale to už všichni leželi zavrtaní ve svých spacácích.

Ráno se pak mnohým ani odcházet nechtělo – k snídani byly dobré muffiny a bábovky, které napekly maminky, a než se začali objevovat rodiče, ještě se někteří vrhli na další vyrábění a tvoření. Pak už ale nezbývalo nic jiného než sbalit batůžek, karimatku a spacák a vydat se k domovu.

Informační centrum pro mládež Prostějov působí v Prostějově od roku 2001. Sídlí v budově Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Jeho posláním je poskytovat bezplatně informace a poradenství mladým lidem a pracovníkům s mládeží (ale i široké veřejnosti) z oblastí, jakými jsou vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU.

Doplňkovými službami, které mohou návštěvníci ICM Prostějov využít, je přístup na internet, tisk a kopírování, vazba dokumentů aj.

ICM Prostějov je členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.

Anna Müllerová,
vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov