Vše se změnilo na podzim roku 2018, kdy se na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR objevila výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

Výzva byla určena základním a mateřským školáma týkala se vybudování zahrady nebo učebny v přírodním stylu. Osmdesát pět procent finančních nákladů na realizaci by hradil Státní fond životního prostředí, zbylých patnáct procent pak zřizovatel – statutární město Prostějov.

Nápad se nám líbil, takže jsme zkusili vytvořit projekt s názvem Příroda učí s námi, ve kterém jsme popsali, jak bychom si představovali budoucí využití učebny a s pomocí zahradní architektkyi vzhled atria, ve kterém bude učebna umístěna.

Do našeho nápadu jsme zapojili i žáky školy, kteří se měli ve výtvarné výchově pokusit navrhnout vzhled učebny a v hodinách českého jazyka se zase zamyslet nad budoucím využitím.

To už jsme ale spolupracovali se zahradní architektkou, která navrhla celkový vzhled učebny s použitím výhradně přírodního materiálu – dřeva. Spolupráce se zpočátku zdála přínosná, návrh se nám moc líbil. Problém ovšem nastal v okamžiku, kdy jsme vypsali výběrové řízení na zhotovitele učebny. Rozpočet zpracovaný architektkou bohužel neodpovídal reálným cenám, byl podhodnocen a navíc v něm nebyly zahrnuty zvýšené náklady související s pracemi, neboť vstup do atria je možný pouze přes vnitřní chodby školy, takže se nemohla použít žádná těžká technika.

Reálně tedy hrozilo, že se projekt neuskuteční, protože nám v rozpočtu na realizaci učebny chybělo necelých sto dvacet tisíc korun. Pomohl zřizovatel. Rada města Prostějova na své schůzi souhlasila s navýšením finančních prostředků, takže vysoutěžená firma se ihned pustila do práce. Pomohli ale i žáci a rodiče sdružení v SRPŠ s výsadbou rostlin a keřů.

Učebna se oficiálně otevřela 30. září za přítomnosti mnoha vzácných hostů, například náměstkyně primátora Milady Sokolové, bývalé náměstkyně primátorky a současné ředitelky SZŠ Ivany Hemerkové, Petra Ošťádala, předsedy školské rady nebo Veroniky Stražické, předsedkyně SRPŠ.

Dokončení učebny proběhlo těsně před prázdninami, přes letní měsíce se všechno krásně rozrostlo a zazelenalo a v půlce září žáci spolu s učiteli dosadili cibuloviny a zbylé prostory zatravnili a zamulčovali kůrou.

Součástí učebny jsou kromě tradičního vybavení stolya židlemi také budka pro netopýry, meteostanice, ukázky hornin, budky pro ptáky, ale i panel s připomínkou toho, za kolik let se v přírodě rozpadnou vyhozené odpadky z plastu, plechu nebo papíru…

Z rostlin a dřevin, kterým se v učebně jistě bude dařit, stojí za zmínku kdouloň nebo šalvěj přeslenitá, neboli „babské ucho“, známé z filmu Dívka na koštěti.

Učebna bude sloužit nejen žákům naší školy, kteří se o ni budou i starat, ale i dětem z mateřských škol, pro které budeme v průběhu roku pořádat různé environmentální programy.

Na počátku všeho byl nápad a na konci vybudování přírodní učebny. Děkujeme všem podporovatelům, kteří věřili stejně jako my.

Petra Rubáčová, ředitelka ZŠ Dr. Horáka, Prostějov