Pro připomenutí: obecně prospěšná společnost Mezi námi o.p.s. vznikla před deseti lety s cílem propojovat klienty žijící v seniorských zařízeních s dětmi z mateřských nebo základních škol. Postupně tak vznikly skupinky dětí a seniorů, které se pravidelně scházejí a věnují se různým činnostem.

Aktivity v jednotlivých regionech koordinují dobrovolníci z Mezi námi o.p.s., kteří rovněž zprostředkovávají kontakt skupinek se sídlem společnosti v Praze. V Prostějově, Olomouci a jejich okolí existuje 11 skupinek, které úspěšně fungují. Některé již delší dobu, některé začínají a postupně objevují sílu mezigeneračních aktivit.

Žáci zapojení do soutěže Mladý pěstitel.
Prostějovští zahrádkáři se představili na Hortikomplexu v Olomouci

Skupinkám, které jsou hodně aktivní a pracují dlouhodobě, propůjčuje společnost Mezi námi o.p.s. ocenění - značku Mezigeneračně. Váží si jejich dosavadní práce a vynaložené energie všech zainteresovaných, kteří napomáhají sbližování generací. Značka je důkazem, že právě v těchto zařízeních, školách a školkách to mezigeneračně žije! Jde o prestižní a výjimečné ocenění jako poděkování všem, kteří se na aktivitách podílejí.

Poslední říjnový den patřil právě takovému oceňování v Prostějově. Základní škola Jana Železného, konkrétně děti z družiny paní vychovatelky Jany Jílkové, zažily velkou slavnost. Značku Mezigeneračně předávala přímo ředitelka Mezi námi paní Kateřina Jirglová za účasti vzácných hostí.

Pozvání přijal za Olomoucký kraj 1. náměstek hejtmana pan Ivo Slavotínek, město Prostějov zastupoval pan Jan Krchňavý, předseda komise školské a bývalý ředitel školy. Dále se s dětmi pobavit přišly i dvě klientky partnerského Domova seniorů Nerudova ul., paní Libuše Froňková a paní Anna Křížková.

Projekt 72 hodin - Setkání seniorů s dětmi v Soběsukách.
Projekt 72 hodin v ZŠ Plumlov aneb Setkání dětí se seniory v Soběsukách

Doprovod jim dělal ředitel tohoto seniorského zařízení pan Markek Němcec a aktivizační pracovnice paní Hana Grydilová. Vyznamenanou školu kromě Jany Jílkové reprezentoval i její ředitel pan Dalibor Ovečka a paní učitelka Hana Kocourková.

Hlavními účastníky tohoto krásného neformálního odpoledne ale byly děti z družiny. Programem, který si připravily spolu se svojí vychovatelkou samy děti, provázel netradiční moderátor, Kašpárek z loutkového divadla Pronitka.

Odpoledne bylo plné písniček, vzpomínání a tradičního vyrábění. Do lepení podzimních ježků se s vervou zapojili i přítomní hosté a měli tak možnost alespoň na chvíli zažít atmosféru, která panuje při setkávání této aktivní skupinky. Na závěr to nejlepší – sladká odměna v podobě voňavých koláčků. Zaprášilo se po nich v několika minutách!

Oceněným dětem gratulujeme a přejeme, aby jim jejich nadšení vydrželo a aby návštěvy u jejich „babiček a dědečků“ na „Nerudovce“ přinášela všem hodně radosti jako doposud!

Maria Řičánková,
koordinátorka programu „Povídej“