Druhový název miniata je odvozen z latinského minium, česky suřík, který připomíná oranžovou barvu květů. České lidové jméno řemenatka se vžilo díky jejím tuhým, tmavě zeleným listům, řemenovitého tvaru. 

Naše klívie byla na zimu uložena do sklepa a právě teď se odvděčuje za celoroční péči nádhernými květy. Mezi zajímavosti patří fakt, že všechny části řemenatky obsahují různé alkaloidy a jsou vysoce toxické, což ovšem nebránilo domorodým lidovým léčitelům v jejím používání. Klívie byla doporučována jako lék proti bolesti, hadímu uštknutí a horečce.

Je však třeba mít na paměti, že při správném pěstování je klívie dlouhověká, vytváří dceřiné rostliny a bohaté trsy, které můžeme po zesílení rozdělit a tuto odolnou a nenáročnou rostlinu pěstovat mnoho let a radovat se z její krásy.

Autor textu: Oldřich Lošťák