Jednalo se o jednoho z duchovních odsouzených ve známém, komunistickým režimem vykonstruovaném, politickém procesu 50. let, vedeném proti členům vedení kněžské nemocenské pokladny v Přerově.

Autoři knížky provázejí čtenáře celým životem a pastorační prací tohoto kněze, která se odvíjela především v regionu střední Moravy.

Kdo byl Josef Střída?
Josef Střída pocházel ze zemědělského prostředí, vesnice Vojnice nedaleko Olomouce, a po studiích v Kroměříži a na teologické fakultě v Olomouci byl v roce 1934 vysvěcen arcibiskupem Leopoldem Prečanem na kněze.

Služba Bohu a lidem na prvním místě
Střídovou životní metou nebyla kariéra v církvi, netoužil po vyznamenáních, medailích, titulech a uznáních, ale chtěl svůj život zasvětit Bohu a službě lidem. Věnoval se charitativní a sociální práci a jeho působení ve správě přerovské kněžské nemocenské pokladny, ve světovém měřítku unikátní sociální instituce, patří k nejvýznamnějším oblastem jeho aktivit. Pro své farníky byl vzorem a inspirací a to ve všech místech, kde jako kněz půsbobil (Stará Bělá, Senice na Hané, Měrotín, Pavlovice u Přerova a Vrahovice, v nichž působil čtyřicet dva let). Jednalo se o nesmírně skromného, obětavého, pracovitého a oblíbeného kněze, jehož působení ocenila současná církev udělením titulů konsistorního rady a čestného kanovníka.

Knížka, kterou uvádějí slova emeritního pomocného biskupa olomouckého, Josefa Hrdličky, je prvním pokusem o zpracování Střídova životopisu a zhodnocení jeho životního díla. Pro zájemce je dostupná ve veřejných knihovnách v regionu a čtenáři si ji mohou zakoupit také prostřednictvím e-shopu zde

Autor textu: Jiří Marek