Jak napovídá název, je při této příležitosti věnována vzpomínce na prostějovského rodáka, konzistorního radu a dlouholetého faráře v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Knihu vydalo Muzeum a galerie v Prostějově za finančního přispění Statutárního města Prostějova a partnerem je i Farní úřad za významné podpory faráře a děkana P. ICLic. Aleše Vrzaly.

Tradiční novoroční výstup na Velký Kosíř absolvovaly davy turistů z celé střední Moravy. 1. ledna 2024
KVÍZ: Leden v Prostějově a okolí. Co nejvíc zaujalo naše čtenáře na webu

Kniha je poděkováním Bohu za dar života kněze, podporovatele prostějovského sakrárního umění, vydavatele, publicisty a básníka. V návaznosti na monografii prvního autora z r. 1998 o něm, na 118 stránkách stranách textu popisuje Dostála-Lutinova očima jeho současníků-katolíků.

Přes Smolenská luka ke starým mlýnům.
VIDEO: Zimní výletování aneb Přes Smolenská luka ke starým mlýnům

Podrobně a obsáhle uvádí jeho curriculum vitae. Všímá si jej nejen jako faráře, ale jako literáta a protagonistu Katolické moderny. Zmiňuje se o Dostálovi, který měl za života i pověst kontroverzní osobnosti, který svými činy často předbíhal dobu. Popřejme čtenářům, aby po přečtení knihy a seznámení se s její významnou obrazovou přílohou, se pokusili P. Karla pochopit a vzpomněli na něj i modlitbou.

Václav Marek

Kniha Sto let po smrti o slavném prostějovském rodákovi Karlu Dostálovi Lutinovi.Kniha Sto let po smrti o slavném prostějovském rodákovi Karlu Dostálovi Lutinovi.Zdroj: Deník/VLP Externista