Literární podvečer na počest jubilanta

Čtvrteční podvečer 3. března byl zasvěcen poezii a role recitátorů se ujali jubilant a jeho přítel, divadelník a známý prostějovský kulturní činitel Miloš Forst. V úvodě zazněla ukázka z Pochodu knihovníků, jehož autorem je jeho spolužák, přítel, prostějovský rodák a hudební skladatel Karel Řičánek.

Miloš Kvapil nejen četl, ale komentoval ukázky. Poezii píše od roku 2002. Vyšlo mu šest básnických sbírek: Eukleidovská Seč klásků lásky (2003), Císařovy vousy (2012), O přírodě – Peri Fyseos (2013), Útesy času (2014), Ad Maiorem Dei Gloriam = K větší cti a chvále Boží (2016, 2. rozšířené vydání 2018), Mlhy podzimní noci (2020). V roce 2015 vyšla kniha označená jako výbor a dodatky textů o zemích půlnočních Vůně moře a lišejníku (v anglickém překladu Miroslava Resslera a Kateřiny Javorské).

Tematika jeho veršů je různorodá a bohatá. Najdeme v nich lyriku, epiku, úvahy o životě, historii, křesťanství, milované Řecko s filozofy, ale také havrany, sovy, stromy, cesty, východy slunce, buky, fylity, pomněnky…Nechybí ani inspirace Knihou čtení od Alberta Manguela.

Tyto texty píše pro své přátele a potom je na návrších předčítá. Právě tito přátelé byli přítomni na literárním podvečeru. Byli mezi nimi například geolog a aktivní turista Václav Kopečný, nakladatelka Hana Dziková z olomouckého nakladatelství CULTUM, emeritní ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Vladislav Raška a exprimátor Prostějova Miroslav Pišťák.

Na závěr přednesl Miloš Forst dvě básně na počest jubilanta – Píseň o nejhlubší vině od Jana Skácela a Legendu od Jiřího Haussmanna.

Knihy jsou pro něj patníky lemující cestu životem

Prostějovský rodák (*15. února 1947) absolvoval v roce 1965 zdejší gymnázium. Potom studoval obor knihovnictví a vědecké informace na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK v Praze (1971).

Působil jako knihovník ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, v Informačním centru Výzkumného ústavu oděvního v Prostějově, jako vedoucí Informačního centra UP v Olomouci, knihovník technické knihovny Moravských železáren v Olomouci, vedoucí Informační služby Městského úřadu v Prostějově a od roku 1997 do března 2009 jako ředitel Městské knihovny v Prostějově.

Miloš Kvapil je nejen básník, ale také aktivní turista, milovník přírody, dobré knihy a hudby. Je autorem drobných vlastivědných publikací věnovaných Prostějovu a Prostějovsku, studií i článků.

V letech 1992–2009 byl editorem prostějovské Štafety, do níž také přispíval. Je nositelem Ceny města Prostějova za přínos k rozvoji knihovnictví (2009) a Ceny českých knihovníků (2007). Žije v Moravské Třebové, ale do Prostějova se rád vrací.

Hana Bartková