Průvodci byli principál loutkového divadla Starost a badatel Ivan Čech s kolegyní Ivanou Čevelovou. Tato sehraná dvojice s vážností, šarmem i vtipem představila na podzim tři měšťanské domy na dnešním Žižkově náměstí v Prostějově.

A rozhodně to nebyl žádný suchopárný výklad, ale zajímavé vyprávění. Tomu všemu předcházelo samozřejmě zjišťování informací v literatuře, bádání v archivu, dobrá dramaturgie a pečlivě sestavený scénář. První zastavení patřilo v neděli 18. září domu č. 3 na Žižkově náměstí.

Žižkovo náměstí č. 3 – dům u svatého Josefa, U Zlatého rejla

Právovárečný dům je nazvaný podle domovního znamení – sošky sv. Josefa. V minulosti století však vypadal úplně jinak. Měl totiž šedovou střechu (stejně jako většina domů na náměstí, poznámka: šedová též pilová střecha vznikla opakováním pultových nebo asymetrických sedlových střech).

Dotvářely ji tři klasicistní štíty. Po opravě provedené v roce 1894 však dům dostal rovnou střechu. Původně patřil lékárníku Vincenci Hundsfeldovi, který zde v roce 1869 získal lékárnickou koncesi. V roce 1887 dům od něj koupil vlastenecký prostějovský Žid a mecenáš malíře Mikoláše Alše Jiří Lasus, který od konce devadesátých let 19. století žil ve Vídni a tam v roce 1933 zemřel.

V domě byl také železářský obchod „U Zlatého rejla“. Z dalších majitelů jsou uváděni kloboučník Marek, řezník Josef Nutz. V roce 1906 stavební firma R. Konečný & J. Nedělník povedla úpravy ve dvorním traktu. Vznikla zde betonová pavlač a veranda. Po 2. světové válce se v Úprkově ulici objevilo několik případů břišního tyfu. Zdrojem nákazy byla stará středověká studna ve dvorním traktu domu. Dům měl sice městský vodovod, ale studna byla rovněž využívána.

A jaké byly osudy domu po roce 1950? Nacházelo se zde například dětské kadeřnictví, fotografický salon, družstvo Karát. V roce 1987 byl demolován celý dvorní takt.

Dnes má dům jen první patro (druhé patro je slepé), nika je prázdná bez sošky sv. Josefa a v další kruhové nice najdeme nápis: Renovace 1981. Dům tak působí smutným a omšelým dojmem. Jeho majiteli jsou Vietnamci, kteří jsou nedostižitelní. Vede zde průchod do Uprkovy ulice. Historická fotografie z roku 1926 nám zachycuje tento dům s obchody Jana Kováře, Jana Marka a knihkupce Františka Karáska.Tehdy to zde zkrátka žilo.

Žižkovo náměstí č. 12 – dům U Zlaté koruny

Nedělní odpoledne 16. října patřilo domu č. 12 „U Zlaté koruny“. Dům se nachází v západní části Žižkova náměstí vedle Knihařské ulice. Na první pohled nás zaujme svou dlouhou a nepravidelnou plochou. Toto bylo dáno jeho polohou, Židé totiž tudy chodili na starý středověký židovský hřbitov. V domě byl pivovar, palírna i zájezdní hostinec. Ve výklenku se nacházela soška madony. Domovní znamení „Zlatá koruna“ bylo v levé části.

Zajímavostí tohoto domu je skutečnost, že zde 21. listopadu 1805 přenocoval rakouský císař František I. a 22. listopadu 1805 se zde sešel na krátké poradě s ruským carem Alexandrem I. před tažením na slavkovské bojiště. Z majitelů domů je uváděn František Matoušek, jehož hostinec koupili ve dvacátých letech manželé Antonín a Marie Krčovi, kteří zde provozovali koloniální obchod. V domě byla také sodovkárna a v dvorním křídle pletárna.

Žižkovo náměstí č. 6 – dům U Bílé růže

Nevlídná sychravá neděle 20. listopadu patřila zastavení u nového domu č. 6 na Žižkově náměstí.

Před rokem 1836 zde byl hostinec. Z majitelů jsou uváděni Jan Wild, Alois Pořízka a Jan Chytil. Právě ve dvacátých letech 20. Století patřil tento dům společně se sousedním domem č. 5 Janu Chytilovi. Dům nechal rekonstruovat. Dostal nový portál a fasádu. Byla zazděna nová okna ve druhém patře, kde tak vznikly dvě původní komory.

Jan Chytil zde potom provozoval obchod s koloniálním zbožím „U Bílé růže“. Dům však byl koncem 2. světové války značně poškozen bombardováním Prostějova. Byl proto nově postaven.

Na Žižkově náměstí se začátkem 20. století nacházelo několik hostinců. Byly v domech č. 4, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18. Náměstí mělo různé názvy: v 19. století Hlavní náměstí, od roku 1881 Horní náměstí, od roku 1893 Žerotínovo náměstí a od roku 1945 Žižkovo náměstí.

Podzimní Promenády přilákaly řadu zájemců o historii i pamětníky. Opět budou pokračovat od března. Jejich průvodci jistě nezklamou a určitě se máme na co těšit.

Hana Bartková