Den s dravci pro Střední, základní a mateřskou školu Jistota hostily v závěru května Kolářovy sady. V sousedství hvězdárny měly děti možnost sledovat při práci sokolníky ze společnosti na ochranu dravých ptáků ZAYFERUS.

Ti připravili pro děti zajímavé soutěže nebo ukázky lovu dravců. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně primátora Marcela Župková a Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. děkuje za finanční podporu městu Prostějov.