Procházka byla zaměřena na neprávem opomíjené stavby druhé poloviny 20. století. I přes nepříznivé deštivé počasí se jí zúčastnilo přes třicet osob. Mohli poznat exteriéry, interiéry, historii, současnost i proměny tří významných prostějovských budov. Také se dostali do prostor návštěvníkům běžně nepřístupných.

První zastávka patřila městským lázním. V úvodě zazněly zajímavé informace o historii lázeňství v Prostějově. V minulosti zde existovaly soukromé lázně na Floriánském náměstí a v domě č. 17 v Brněnské ulici. Projekt zimních lázní z druhé poloviny 50. let, jehož autory byli Vladimír Vychodil, Radoslav Malaska, Alois Smékal a Miloš Libra, počítal také s jejich funkcí jako lázní očistných. Ne všechny byty a domy, měly totiž koupelny, proto zde byly také vany a odpočinková místnost s lehátky.

Návštěvníci se také dostali do prostor pod bazénem, kde se nacházejí nádrže na úpravu vody a zásobování vodou. Zasvěceným průvodcem byl vedoucí lázní Miloš Kaštil. Dozvěděli se od něj, že lázně zásobují vodou i dvě studny hluboké 180 a 141 metrů. Ta první, tzv. artéská studna byla zprovozněna v roce 1966. V interiéru jsou akustické podhledy tlumící zvuk.

Kino Metro 70 postavené v bruselském stylu v letech 1965–1969 bylo navrženo architektem Zdeňkem Michalem. Jedná se o opakovaný projekt kina Hvězda z Uherského Hradiště. Kinosál měl plnit také funkci podzemního krytu civilní obrany a byl určen pro 900 osob.

Zájemci se dostali za promítací plátno, do promítací kabiny, bývalého služebního bytu a dalších provozních prostor. Mohli také vystoupit z atria na kupoli nad kinosálem a podívat se na některé dominanty Prostějova. Ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová také seznámila přítomné s plánovanými úpravami ve foyeru. Například stěna na kruhovém obvodu bude mít opět výraznou břízolitovou omítku, čímž vynikne architektura oken. Vrátí se sem také modřín, z něhož byly v minulosti četné doplňky.

Poslední zastávka patřila obchodnímu domu Prior (nyní Zlatá brána). Byl postaven na místě asanovaného bloku měšťanských domů v letech 1970–1973 podle projektu Ivany Vaškové a Stanislava Kubíka. Na svou dobu to byla slušná stavba, ale svou hmotou a umístěním do historického jádra města naprosto nevhodná. V roce 2013 prošel obchodní dům rozsáhlými rekonstrukcemi. Tyto mu podle slov průvodců prospěly.

„Sklo nahradilo beton a mozaiku a budova prokoukla a netváří se tak nepřátelsky,“ zhodnotil přínos rekonstrukce Vojtěch Jeřábek. Vrátily se sem také umělecky cenné geometrické vitráže od Bohumíra Matala. Původně byly umístěny na severním a východním průčelí budovy, nyní jsou v lucerně nad eskalátory.

Právě zde byla zakončena celá akce s podtitulem prostějovské perly. Doprovázel ji nejen zájem návštěvníků, ale i natáčení Českého rozhlasu Olomouc. A kam zavedou pořadatelé návštěvníky příští rok? „ Mohl by to být dům řádových sester s kaplí ve staré nemocnici. Funkcionalistický objekt byl v roce 2016 prohlášen kulturní památkou a v současné době prochází rekonstrukcí,“ prozradil Jiří Zakopal.

Autorka: Hana Bartková