Celou řadu tradičních soutěží zahajovala v lednu fotografická soutěž na téma Ovoce našich zahrádek, kdy v celorepublikovém kole obsadila Linda Ambrožová 1. místo v kategorii střední školy.

Ve výtvarné soutěži bylo vyhlášeno téma Ovoce plné vitamínů a děti mohly téma zpracovat jednak jako kresbu či malbu nebo jako polytechnickou práci. V sídle územního sdružení se sešlo na 350 výtvarných dílek, které byly po hodnocení odbornou porotou vystaveny pro veřejnost.

Nejzdařilejší výkresy a polytechnické práce byly odeslány na ústředí do Prahy do celostátního kola. V něm se nejlépe umístili v kategorii D speciální školy žáci ZŠ Komenského Sofie Němečková na místě prvním a na místě třetím společně Filip Vavřík a Erik Brandecký, též ze ZŠ Komenského v Prostějově.

Vernisáž Tradiční výstavy betlémů v hranické Galerii M+M, 18. listopadu 2022.
VIDEO: Vánočně laděnou hranickou Galerii M+M zdobí stovka betlémů. Podívejte se

Znalostní a dovednostní soutěže proběhly letos díky příznivé „covidové“ situaci v řádných jarních termínech. Dne 18. května se konalo okresní kolo vědomostní soutěže pro děti a mládež Mladý zahrádkář.

Do soutěže se přihlásilo 62 dětí z 8 škol našeho okresu. Soutěžilo se i tentokrát v krásném prostředí Botanické zahrady Petra Albrechta v Prostějově na Lidické ulici.

V testech a praktické „poznávačce“ soutěžící předvedli své znalosti zejména z botaniky. Vítězové obou kategorií opět postupovali do celostátního kola, které se konalo v Brně.

Elektrárna je zavřená už dlouho, dřív dodávala energii ocelárně.
URBEX: Opuštěná elektrárna zalitá modrým světlem. Z výšky padá sklo a kameny

V kategorii mladších žáků se v celostátním kole nejlépe umístila Kateřina Mačáková na 7. místě, Adam Kalus skončil na místě 25. Ve starších žácích obsadila Patricie Kmentová výborné 3. místo.

Územní kolo 11. ročníku dovednostní soutěže ve floristice se konalo 6.5. v sídle územního sdružení na Daliborce. Svůj um a fantazii předvedlo 11 žáků, 7 juniorů a 10 seniorů. Vítězové postoupili do Zemského kola, které proběhlo 2. června v prostějovském Společenském domě.

Sešlo se zde 35 vítězů územních kol floristiky z celé Moravy. Zadáním letošních zemských kol bylo téma Květiny pro den "D". Z našich soutěžících v kategorii juniorů obsadil Matěj Tesárek první místo a Eliška Ganzarová místo druhé.

Přírodní park Sovinecko.
Přírodní park Sovinecko aneb Křížovou cestou i soutěskou s Rešovskými vodopády

Nejlepší ze všech tří kategorií opět postoupili do celostátního kola, které proběhlo při podzimní výstavě Hortikomplex, na výstavišti Flora v Olomouci. S potěšením musíme konstatovat, že náš junior Matěj Tesárek byl v celostátním kole opět nejlepší a zadané téma zpracoval nejlépe.

Výstavnická činnost základních organizací letos vyvrcholila účastí na výstavě Hortikomplex v Olomouci, která se konala od 29.září do 2.října. V zahrádkářské sekci v pavilonu B byly expozice 13 územních sdružení.

Tentokrát se celý Hortikoplex včetně zahrádkářských expozic nesl v duchu dvoustého výročí narození „otce“ genetiky, Johana Gregora Mendla. Zadání pro expozice: Mendlovy zahrádkářské laboratoře, dalo prostor pro fantazii vystavovatelů a v zahrádkářských laboratořích byly vidět mimo jiné pomůcky pro zpracování ovoce, zejména na mošt, víno či pálenku.

V Mikulovicích u Jeseníku.
Na palubě námořního korábu aneb Na návštěvě v Mikulovicích u Jeseníku

Nechyběly mikroskopy, cukroměry, teploměry, struhadla na zelí, bečky, demižony a spousta dalších propriet. To vše je pro zahrádkáře ta pomyslná laboratoř. A díky šlechtitelům, kteří nesou a rozvíjí Mendlův odkaz v praxi, se mohli zahrádkáři prezentovat nepřeberným množstvím odrůd ovoce i zeleniny ze svých zahrad.

Součástí zahrádkářské výstavy byla i soutěž Mladý pěstitel, ve které se prezentovali  svými výpěstky mladší a starší žáci. Součástí každého exponátu byl popis rostliny a také popis celoroční péče o ni.

Z našeho ÚS se soutěže zúčastnilo 16 jednotlivců a dvě školní družiny. V kategorii starší žáci získala 1. místo s vypěstovaným avokádem Anita Václavíková, 2. místo Amálie Mlčochová s papričkami, 3. místo s pokojovou rostlinou tchynin jazyk Simona Smičková  a  v kategorii mladší žáci 3. místo Eliška Halířová  s okrasnými kopřivami.

Den otevřených dveří Aquacentra ve Šternberku.
FOTO: Aquacentrum ve Šternberku otevře v prosinci. Lidé ale už mohli nahlédnout

Během roku byly v základních organizacích pořádány různé pracovní výtvarné dílny na sezonní téma, zejména před velikonocemi, dušičkami a vánocemi. Bonsaj klub Haná fungující pod ZO PV 1, využívá k činnosti a volným dílnám prostory územního sdružení na Daliborce.

Již třetím rokem jsou v komunitním duchu organizovány členy BK Haná i sezónní výtvarné dílny. Tyto dílny jsou organizovány i pro příchozí, nečleny ČZS. Před Hallowenem tak proběhla dílna zaměřená na podzimní dekorace a dlabání dýní. Příchozí, většinou rodiny s dětmi během „dlabání“ společně vařili stylovou dýňovou polévku, která v chladném podzimním počasí příjemně zahřála. D

o konce roku, na počátek adventu je na Daliborku plánována již tradiční volná vánoční výtvarná dílna, která je opět i pro nečleny ČZS. Prostory ÚS ČZS Prostějov tak neslouží jen jako kanceláře, ale i jako místo setkávání u zájmové činnosti pro všechny, kdo mají o tyto volnočasové aktivity zájem.

Bílé Karpaty na pomezí podzimu a zimy.
Bílé Karpaty okem dronu. Nebeské výšiny, pasoucí se stáda krav i kapky rosy

Pro rozšíření obzorů a další vzdělávání našich členů ÚS uspořádalo 9. listopadu degustaci brambor s odborným výkladem Ing. Ladislavy Jelínkové. V kolektivu odborných instruktorů i zástupců jednotlivých ZO bylo zdegustováno 11 odrůd brambor. Nejlépe hodnocena byla poloraná odrůda Ditta.

V letošním jubilejním roce 65. výročí založení Českého zahrádkářského svazu proběhlo v základních organizacích nespočet výstav a slavnostních výročních členských schůzí, kde si členové našeho spolku připomněli mnohé z historie svých organizací.

Při těchto slavnostních příležitostech byla předávána svazová vyznamenání a Čestná uznání dlouholetým, mnohdy zakládajícím členům organizací, za jejich zásluhy o zahrádkářské hnutí.

Různá místa ve Vyškově vyfotografovaná v roce 2020.
Černobílá krása. Projděte se Vyškovem jinak než obvykle

Všem našim seniorům, kteří se ve svém volném čase i přes mnohá zdravotní omezení, dlouhá léta věnují odborné i společenské zahrádkářské činnosti, patří velký dík. Jsou to oni, kdo zahrádkaření drží nad vodou nežli mladší generace dozrají a dospějí do zahrádkářského věku.

Nemenší poděkování patří i všem našim sponzorům, firmám SEMO a.s., Zetaspol s.r.o. a Arboeko, které poskytují věcné odměny účastníkům soutěží. Za finanční podporu děkujeme Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji a MZe České republiky. Děkujeme!

Veškeré aktivity Územního sdružení ČZS Prostějov jsou zdokumentovány na našich webových stránkách https://zahradkari.cz/us/prostejov/index.php

Ivana Hasalová,
předseda ÚS ČZS Prostějov

Studenti Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově se přihlásili do projektu Záložka do knihy spojuje školy.
Studenti Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově podporují čtení
Mapka.
Rychlé šípy v Prostějově: hledejte, fotografujte, kreslete, pište!