"Bylo, nebylo, před pětadvaceti let vedoucí MC Cipísek Jitku Zapletalovou, tenkrát na mateřské dovolené, zaujala v televizi reportáž o vznikajícím mateřském centru v Praze. Opsala si telefonní číslo z reportáže a šla do telefonní budky zavolat a zjistit informace. Myšlenka setkávání maminek s dětmi ji tak oslovila, že se jí podařilo nadchnout další maminky, společně založit občanské sdružení a v únoru 1999 otevřít Mateřské centrum Cipísek v Prostějově. A zazvonil zvonec a retropohádky je konec? Ne, není. U nás totiž zvoní triangl a jede se dál," usmívá se dlouholetá pracovnice centra Markéta Skládalová.

Čarodějnický týden v MC Cipísek Prostějov.
V MC Cipísek v Prostějově se čarovalo, květen bude ve znamení rodiny

"V té době se v Prostějově jen cvičilo s dětmi v sokolovně a plavat maminky s dětmi jezdily do Olomouce. A i když je dnes je nabídka aktivit pro rodiny s malými dětmi pestrá, v Cipísku je stále plno. A my jsme za to moc rády, že se rodiče s dětmi chtějí stále setkávat „naživo“, sdílet svoje rodičovské radosti i starosti a zapojovat se aktivně do všech nabízených programů," říká Jitka Zapletalová.

Prostějovský Cipísek oslavil 24. narozeniny.
Prostějovský Cipísek oslavil 24. narozeniny. Nechyběl dort, bublinky ani balonky

MC Cipísek v současné době nabízí pravidelné programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do šesti let, rodičovské besedy a semináře o výchově a komunikaci s dětmi, individuální poradenství, besedy pro maminky s miminky, dramaticko-výtvarný kroužek pro předškoláky, letní příměstské programy, jednorázové akce pro celou rodinu a hlavně bezpečné zázemí a možnost setkávání se s ostatními rodinami s dětmi.

Mateřské centrum Cipísek oslavilo 25. let. Foto: MC Cipísek, se svolenímMateřské centrum Cipísek oslavilo 25. let. Foto: MC Cipísek, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Mateřským centrem Cipísek prošlo za ty roky mnoho rodin s dětmi, vznikla zde spousta dlouholetých přátelství a do programů se pomalu začínají vracet jejich „absolventi“ už se svými dětmi.

Oslava letošních narozenin MC Cipísek probíhala celý týden v MC ve všech pravidelných programech v karnevalovém duchu a zakončena byla velkou narozeninovou party pro rodiče s dětmi v maškarních kostýmech v přednáškovém sále Národního domu.

Prostějovský Cipísek si užívá pohádkové léto.
Prostějovský Cipísek má pohádkové prázdniny. Pekli dort a šili trpasličí čepice

"Moc děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří nám na letošním karnevale pomáhali a bez nichž by žádná akce takto neproběhla. My se tedy ve třech snažíme a možná to někdy zvenku vypadá, že si u Cipíska vlastně pořád hrajeme, ale ta neviditelná práce a spolupráce je základ pro ten hravý průběh. Takže všem spolupracovnicím a všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří za ty roky prošly naším centrem, obrovské díky. Samozřejmě i všem, kteří nás podporovali a podporují finančně. A díky ještě jednou i všem, kteří nám pomáhali, aby ta letošní narozeninová oslava proběhla zvesela," uzavírá Markéta Skládalová.

Mateřské centrum Cipísek oslavilo 25. let. Foto: MC Cipísek, se svolenímMateřské centrum Cipísek oslavilo 25. let. Foto: MC Cipísek, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Autor: Markéta Skládalová