VZPOMÍNKA

Já rozsvítil jsem svíčku všem lidem,
co opustili naši planetu.
Až moje svíčka jednou dohoří,
odejdu já na druhý břeh nového života.

Tělo mé se v prach a popel promění,
však duše má odejde tam, 
kde všechny duše jsou.

Proto si všichni važme všeho,
než opustíme tento svět.
Konejme dobro, zlu se vyhýbejme,
neb zlo přináší neštěstí pro celé toto pokolení.

Záleží jen na nás, 
jak tu budeme všichni žít.
Pro nás všechny, naše děti i budoucnost.

Autor básně: Břetislav Jurníček st.