Úvaha života

Já jsem svůj život miloval,
a prožil jsem krásné mládí.
Já sportu se věnoval
pro radost našim mladým.

Má žena mně ve sportu pomohla,
měli jsme krásné mládí,
dvě krásné děti jsme oba vychovali.

Však doba je dnes přece zlá,
závist a nenávist je všude.
Náš národ je churavý,
kdy u něj náprava zas bude?

Charakter, pokora, ztrácí se,
u nás na všechny to strany.
A kam se člověk podívá,
je to moc, všechno je zkorumpovaný.

A když za pravdu bojuješ,
narazíš mnohokrát všude.
A jestli to tak půjde dál, ptám se já,
co z Tebe, národe, jednou bude?

Autor básně: Břetislav Jurníček, st.