Přírodní rezervaci Kamenný vrch najdeme v katastrálních územích Nový Lískovec a Kohoutovice v lokalitě Kameníky.

Na ploše asi osmi hektarů zde každý rok vykvetou desítky tisíc konikleců, proto se brněnská rezervace považuje za místo s největším počtem konikleců na světě.

Vzácná květina je v Česku chráněná, proto v minulosti museli ochránci přírody toto místo v Brně dokonce obehnat páskami, aby ji lidé neponičili.

Podle nich se u nás koniklece vyskytují jen na 24 místech. Na jižní Moravě například ještě na Medláneckých kopcích, Stránské skále, na Pálavě nebo v Národním parku Podyjí poblíž Havraníků.

Přírodní krásy si všimli naši čtenáři Martin Predikant a Jiří Pernica, kterým děkujeme za možnost zveřejnit fotografie.