Program byl vpravdě vánoční, sestavený především z koled v úpravách Adolfa Cmírala, Františka Musila a Bedřicha Antonína Wiedermanna. Wiedermannovy „Hanácky kolede“, původně pro sólový zpěv, byly uvedeny v úpravě pro ženský sbor. Autorem této úpravy je někdejší dlouholetý dirigent sboru Vlastimila, Karel Hejdušek. Svou líbezností a hanáckým dialektem patří tyto koledy do „zlatého fondu“ tvorby hanáckého regionu.

Úvodní část koncertu byla provedena pod taktovkou paní Zuzany Gašparové, další část pak za vedení šéfdirigentky sboru Vlastimila, Marie Hejduškové. Sólo zazpívala Ludmila Přikrylová, na varhany doprovázel Václav Večeře.

Jako hosté koncertu vystoupili houslista Marin Šmíd za varhanního doprovodu Hanuše Šamánka, v jejichž provedení jsme vyslechli známou skladbu J. S. Bacha „ Air“.

Závěrem koncertu rozezvučel Václav Večeře velké chrámové varhany a všichni účastníci koncertu si mohli zazpívat známou koledu Narodil se Kristus Pán.

Celým koncertem zasvěceně provázela Marie Hejdušková. Činnost pěveckého sboru Vlastimila finančně podporuje Statutární město Prostějov.

Alena a Václav Adamovi