Ale přesto bych se s čtenáři alespoň pár slovy podělil o vzpomínku na Jiřího Šlitra, který by se právě 15. února letošního roku dožil sta let. Zároveň nemohu nevzpomenout, že 26. prosince uplyne už dlouhých 55 let od jeho tragického úmrtí. Řekl bych, že mám tak trochu právo o Jiřím Šlitrovi psát. Moje první diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého byla totiž o Jiřím Suchém, a tak jsem se zabýval na mnoha stránkách i Jiřím Šlitrem.

Dne 15. února 2024 si připomeneme 100. výročí narození umělce Jiřího Šlitra. Foto: archiv Miloše ForstaZdroj: Deník/VLP ExternistaKdyž jsem dělal předsedu Filmového klubu v Prostějově, mívali jsme Letní filmovou školu v Rychnově nad Kněžnou, kde Šlitr studoval na místním gymnáziu, a tak jsme tam na něho pravidelně slovem, filmovými dokumenty i výstavou na gymnáziu vzpomínali. Když už se takto zmiňuji o svém studiu, tak jen na okraj, moje druhá diplomová práce na Filozofické fakultě v Olomouci zněla Jiří Wolker a jeho přínos pro život mladého člověka. Ale o tom taky někdy příště.

Kniha Sto let po smrti o slavném prostějovském rodákovi Karlu Dostálovi Lutinovi.
Kniha o prostějovském rodákovi P. Karlu Dostálu-Lutinovi

Jiří Šlitr se narodil v Zálesní Lhotě u Jilemnice 15. února 1924. Vystudoval, jak už bylo řečeno, gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Ze začátku své pracovní dráhy, aby se vyhnul totálnímu nasazení, pracoval ve strýcově sklárně. Vystudoval práva, ale titul doktora práv vlastně ani nepoužíval.

Bavila ho především hudba, a proto založil Rychnovský dixieland. V roce 1959 zakládali spolu s Jiřím Suchým a Ferdinandem Havlíkem divadlo Semafor. Písničky z autorské dílny Suchý-Šlitr, které zazněly v prvním představení Člověk z půdy, jako třeba Pramínek vlasů nebo Včera neděle byla se staly opravdovými hity.

Jiří Wolker. Achiv Deníku
Slavného rodáka Jiřího Wolkra budou v Prostějově připomínat celý rok

Jenom dlužno podotknout, že Jiří Šlitr napsal hudbu celkem k jedenadvaceti semaforským hrám a spolu se Suchým napsali 287 písniček. Jako autor hudby se Šlitr podílel na deseti filmech. Jako herci spolu Suchý se Šlitrem poprvé vystoupili ve hře Jonáš a tingltangl, která měla premiéru v roce 1962.

Dne 15. února 2024 si připomeneme 100. výročí narození umělce Jiřího Šlitra. Foto: archiv Miloše ForstaZdroj: Deník/VLP ExternistaSkladatel si však přísně střežil svoje soukromí. Ve společnosti se choval jako dokonalý aristokrat a působil velmi rezervovaně. Měl slabost pro luxusní věci, drahá auta a svoji vilu měl ve velice dobré pražské lokalitě. Neholdoval alkoholu, ale pro potěšení si jenom někdy zapálil dýmku. Se ženami uměl obdivuhodně zacházet, ale své city také dovedl přísně tajit.

Křest knihy Projekt Wolker - mezi účastníky i Miloš Karásek, autor Wolkerovy sochy na náměstí a primátor Prostějova František Jura
Další oslava rodáka. Svět spatřila nová kniha o Wolkerovi

O jeho soukromí se zmíním jen v několika zajímavých faktech. Svůj život spojil s velmi bouřlivou láskou k herečce a konferenciérce Sylvě Daníčkové, se kterou se však nikdy nevzali. To bylo hlavně proto, že v životě těžko odolával mnohým dalším, a zvláště hodně mladým ženám. Jednou z nich, o které se hodně mluvilo, byla mladinká, teprve osmnáctiletá Jitka Maxová, se kterou o Vánocích 26. prosince 1969 společně zemřeli ve Šlitrově ateliéru na Václavském náměstí na otravu svítiplynem.

O této události se hodně mluvilo a napsalo. Já si osobně myslím, že to byla jenom záležitost bulváru a že šlo o nehodu, jakých bylo tehdy mnoho a že takovým způsobem zemřelo hodně mladých lidí. Mně osobně celá léta tíží tragická smrt naší kolegyně z HaDivadla Marie Maňasové, kterou bohužel potkal stejný osud. Ale o tom zase někdy příště.

Z Jevíčka se nelétá. Foto: Pavel Kyselák
Z Jevíčka se nelétá

Taky bylo důvěrně známo, že otec té mladé dívky byl aktivní agent StB, a proto se mnozí domnívali, že mohlo jít v tomto případě o jakousi politickou mstu. Policie tehdy, dá se říci pod tlakem veřejnosti, důkladně zkoumala onu nehodu, ale na nic konkrétního, co by mohlo vést pochybnostem, nepřišla. Hodně se o tom psalo v denním tisku, ale nakonec se veřejnost smířila s tím, že to byla opravdu jenom tragická událost.

Nechci se však na tomto místě zabývat fakty a událostmi uměleckého charakteru. Zmíním se raději o tom, co není příliš známo. Jiří Šlitr po sobě oficiálně zanechal dvě děti, syna Petra a dceru Dominiku. O těchto dvou dětech prakticky veřejnost dlouho nevěděla. Dcera Dominika se po tatínkově smrti stala jedinou právoplatnou dědičkou, i když byla vlastně z tak zvaného „vedlejšího poměru“.

Nástěnný kalendář pro rok 2024 s kresbami starého Prostějova výtvarníka Tomáše Vincence. Foto: archiv Tomáše Vincence
Starý Prostějov v akvarelech Tomáše Vincence. Kalendář má 12 motivů

O dva roky starší syn není v matrice zapsán se jménem Šlitra jako otce. Taky až později vyplynulo, že byl počat jenom při jednodenní náhodné známosti a Šlitr o jeho existenci ani nevěděl. Jeho matka byla totiž vdaná a nedala ve známost, že ho má právě s Jiřím. Je zajímavé, že se Šlitr s matkou svého syna potkal náhodou teprve asi čtyři měsíce před svou smrtí, a kdyby mu nebyla kamarádem představena, ani by ji nepoznal.

Na nápravu vztahu však nebylo v důsledku tragického druhého svátku vánočního toho roku dost času. Možná že nenapíšu nic špatného, když uvedu, že dětí měl Jiří Šlitr možná i víc, jen se o nich ani jeho rodina, ani Jiří Suchý nikdy nedozvěděli.

Známý prostějovský umělec Tomáš Vincenec vystavuje v kamenném sále plumlovského zámku.
Tomáš Vincenec vystavuje v Kamenném sále Zámku Plumlov

Doktor Klavír, jak se mu říkalo, měl nejraději svoji samotu a k té se uchyloval ze všeho nejraději. Proto zůstaňme u toho, že se musíme smířit s faktem, že hodně z jeho života zůstane navždy obestřeno tajemstvím. Ale i když jeho herectví bylo vlastně, jak se říkalo, prkenné, že na scéně působil až naivně, diváci byli vždycky jeho výkonem nadšeni. A takového i v souvislosti s tím, co po sobě v hudbě, a taky ve svých kresbách zanechal, si jej budeme pamatovat. Pro mne osobně zůstane tím Šlitrem, ke kterému jsem už od útlého mládí vzhlížel s velkou úctou a obdivem.

Miloš Forst