KDE: Čehovice

Na místě tehdejšího kostela stojí jako připomínka barokní kaplička sv. Prokopa z roku 1804, která byla na konci druhé světové války těžce poškozena a následně renovována. Kaplička stojí v blízkosti polní cesty spojující Čehovice s cyklotrasou propojující obce Výšovice a Skalku.