Vodní hladina je volně přístupná, návštěvníci ale musejí dbát na svou bezpečnost při vstupu do vody. Lom byl zatopen poměrně rychle potom, co dělníci při těžbě narazili na pramen. Na dně se údajně dodnes nacházejí zatopené stroje. Lom je to malý a mělký, k vidění je v něm i spousta vodních živočichů.